*8778

SİZİN ÜÇÜN FAYDALI

İCBARİ SIĞORTA

Dövlətin sosial siyasəti baxımından əhəmiyyətli hesab edilən sahələrdə insanlara dəyə biləcək maddi və fiziki zərərlərlə bağlı maliyyə risklərinin azaldılması məqsədilə müəyyən risklərin sığorta etdirilməsinin qanunla tələb olunduğu, əsas qayda və şərtlərinin qanunvericiliklə müəyyən edildiyi sığorta.

İKİLİ (ÇOXQAT) SIĞORTA

Əmlakın eyni risklərdən iki və ya daha çox sığortaçıda sığorta müqavilələri bağlandığı andakı həqiqi dəyərindən, yəni sığorta dəyərindən artıq məbləğdə sığortalanması.

İNZİBATİ XƏRCLƏR

Zərərlərin tənzimlənməsinə çəkilən xərclər, əldəetmə xərcləri və investisiya xərcləri istisna olmaqla, sığorta əməliyyatlarının idarə olunmasına və istiqamətləndirilməsinə sərf olunan xərclər.

İPOTEKA SIĞORTASI

İpoteka qoyanın (borclunun) ipoteka saxlayan (kreditor) qarşısındakı ipoteka müqaviləsində nəzərdə tutulan borc öhdəliklərini tam və ya qismən yerinə yetirə bilməməsi halında sığorta ödənişinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutan sığorta.

Online Xidmətlərimizə
Xoş Gəlmisiniz!

ELEKTRON SIĞORTA MÜQAVİLƏSİ

(hüquqi şəxslər VÖEN, digərləri FİN kodu daxil edin)