*8778

SİZİN ÜÇÜN FAYDALI

FƏRDİ QƏZA SIĞORTASI

Sığorta olunanın bədbəxt hadisə nəticəsində ölməsi, əmək qabiliyyətini itirməsi, yaxud bədbəxt hadisə nəticəsində sağlamlığına başqa cür xəsarət dəyməsi zamanı, sığorta müqaviləsində müəyyən edilən məbləğdə sığorta ödənişinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutan sığorta.

Online Xidmətlərimizə
Xoş Gəlmisiniz!

ELEKTRON SIĞORTA MÜQAVİLƏSİ

(hüquqi şəxslər VÖEN, digərləri FİN kodu daxil edin)