*8778

SİZİN ÜÇÜN FAYDALI

ƏLDƏETMƏ XƏRCLƏRİ

Sığorta haqqı məbləğinin sığorta müqaviləsinin bağlanmasına sərf olunmuş hissəsi.

ƏLİLLİK

Əmək qabiliyyətinin itirilməsinin qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada tanınması halı.

Online Xidmətlərimizə
Xoş Gəlmisiniz!

ELEKTRON SIĞORTA MÜQAVİLƏSİ

(hüquqi şəxslər VÖEN, digərləri FİN kodu daxil edin)