*8778

SİZİN ÜÇÜN FAYDALI

Useful

“Meqa Sığorta” ASC avadanlıqların sığortalanmas üzrə aşağıdakı sığorta növlərini təklif edir:

 • Tikintidə istifadə olunan maşın və avadanlıq
 • Elektron cihaz və avadanlıq sığortas
 • Dəzgah sınması sığortası

Avadanlıqların sığortalanması nə üçün lazımdır ?

Məsuliyyət Sığortası, işgüzar fəaliyyətinizi həyata keçirdiyiniz zaman baş vermiş sığorta hadisələri nəticəsində Sizə qarşı irəli sürülən iddia və tələblərə sığorta müqaviləsinin şərtlərinə müvafiq olaraq təminat verir.

Biznes fəaliyyətinizi həyata keçirərkən fəaliyyət göstərdiyiniz sahəyə uyğun olaraq Məsuliyyət Sığortası növlərini bağlamaq Sizin öz fəaliyyətinizi daha arxayın həyata keçirməyə imkan verir.


 • Üçüncü Şəxslər Qarşısında Mülki Məsuliyyət Sığortası

  • Bu sığorta növü baş verən sığorta hadisəsi nəticəsində üçüncü şəxslərin həyatına, sağlamlığına və ya əmlaklarına dəyən itki və ziyana görə üçüncü şəxslər qarşısında yaranmış məsuliyyətə təminat verir.
  • Bu sığorta növü ilə Şirkətinizin işçilərinin, vəzifəli şəxslərinin, həmçinin etibarnamə və vəzifə təlimatlarına əsasən Şirkət adından çıxış edən digər şəxslərin hərəkətləri nəticəsində yaranmış məsuliyyət də sığorta təminatına alır.
 • İşəgötürənin Məsuliyyət Sığortası

  • Bu sığorta növü işçilərin iş yerində vəzifələrini yerinə yetirərkən baş vermiş iş qəzaları nəticəsində bədən xəsarəti alması və ya həlak olması nəticəsində işəgötürənin ödəməli olduğu xərclərə təminat verir.
  • “Meqa Sığorta” ASC, İşəgötürənin məsuliyyət sığortası növü ilə baş vermiş hadisələr nəticəsində ortaya çıxan mübahisələrdə Sizə qarşı iddia qaldırıldıqda məhkəmə xərclərini və vəkil haqlarını ödəməyi də öhdəsinə götürür.

Online Xidmətlərimizə
Xoş Gəlmisiniz!

ELEKTRON SIĞORTA MÜQAVİLƏSİ

(hüquqi şəxslər VÖEN, digərləri FİN kodu daxil edin)